Van stress en burn-out naar herstel!

Hoe je door de bomen het bos weer ziet
9

Ik herken mezelf soms niet meer

Normaal gesproken ben je de rust zelve, evenwichtig, ontspannen en optimistisch. Nu merk je dat je een kort lontje hebt, je maakt je zorgen en je betrapt jezelf erop dat je soms geen zin hebt om aan de dag te beginnen. Een gevoel van stress en angst voor burn-out neemt de overhand, wat is er toch met je aan de hand?

9

Ik ben zo moe er komt niks uit mijn handen

Het lijkt de laatste tijd wel of je je nooit meer uitgerust voelt. Je hebt steeds minder zin in dingen en krijgt jezelf maar moeilijk in beweging. Het liefst zou je slapen, slapen, slapen, maar laat slapen nou net niet meer zo goed lukken… Als je zo door gaat bouwt je stress op naar een burn-out.

9

Mijn hoofd lijkt wel een vergiet

Het lukt je de laatste tijd steeds minder om je aandacht erbij te houden en je te concentreren. Je bent je focus kwijt en het lukt je niet meer om het overzicht te houden. je merkt dat je steeds vaker dingen vergeet. 

Misschien wordt het tijd om hulp in te roepen van een stress en burn-out coach?

Het labyrinth van stress

“Wie hard werkt, moet hard uitrusten.”

Na stress het licht weer zien door de boom

Chronische Stress Reversal (CSR)

Herken je dat, het gevoel dat je voortdurend ‘aan’ staat, dat je om de onrust niet te voelen een tandje bij zet, waardoor je je inmiddels uitgeblust voelt, slechter slaapt, piekert? Er is sprake van een disbalans in je stresshuishouding die je systeem steeds verder ontregelt. Stress is een andere term voor spanning die je nodig hebt om dingen voor elkaar te krijgen, maar wanneer er onvoldoende afwisseling is tussen spanning en ontspanning, kan deze stress ongezond worden.

Uitgangspunt van mijn werkwijze als stress en burn-out coach is de CSR-methode van het  CSR expertisecentrum voor stress en veerkracht. Deze wetenschappelijk bewezen methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Wat kan je verwachten van een stress en burn-out coach?

Stress, overspanning of burn-out? Het verschil heeft te maken met de fase van de ontregeling. Om zicht te krijgen op jouw stressklachten, beginnen we met een Energie CheckUp. Deze uitgebreide intake bestaat uit een online vragenlijst en 2 gesprekken, waarin we jouw situatie bespreken, inzicht krijgen in de ernst van jouw stressklachten en een plan maken voor het hersteltraject.

Bij lichtere stressklachten werken we in een Stress Reductie Traject van 5 sessies aan energieopbouw en verbetering van je zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven.

Bij overspanning en burn-out gaan we in een Stress Herstel Traject van 8 – 10 sessies aan de slag. De nadruk ligt in eerste instantie op je lichamelijk en psychisch herstel. Als je begint op te knappen ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rond je re-integratie.

Oefeningen en huiswerkopdrachten zijn gericht op bewuster omgaan met energie en de balans tussen inspanning en herstel. Naast de face-to-face sessies, hebben we ook online contact via een beveiligde E-module. Door het opnieuw invullen van de CSR Vragenlijst Stressklachten halverwege en bij afronding van de coaching, onderbouwen we de resultaten van je stresscoaching.

Nieuwe zaadjes planten na stress

Het resultaat na stress en burn-out coaching: fysiek en mentaal herstel en verbeterd zelfmanagement!

Roofbouw gestopt

Je weet een juiste balans te vinden tussen inspanning en herstel. Je hebt inzicht in je stress- en herstelfysiologie en weet hoe het werkt in jouw lijf. Door je herstelfuncties (slapen, rusten, ontspannen, ademen) te bevorderen, is een gezonde balans ontstaan in het functioneren van het autonome zenuwstelsel. Je bent je bewust van je lichaamssignalen en weet hoe je na het leveren van inspanning, je lijf weer kan ontspannen. Je kent een gezonde leefstijl, met aandacht voor voeding en beweging.

Reserves aangevuld

Je vitaliteit neemt toe, je bent minder moe, minder emotioneel, je cognitieve vermogen is toegenomen en je krijgt weer zin in dingen. Door het leren van gezond zelfmanagement weet je ook in de toekomst je energiehuishouding en vitaliteit te waarborgen.

Denk hierbij aan waarnemen/ omgaan met lichaamssignalen, fysiek ontspannen,
mentaal loslaten, plannen, organiseren en prioriteiten stellen, steun organiseren en ontvangen, voor jezelf opkomen, jezelf en anderen begrenzen en met conflicten kunnen omgaan.

Re-integratie

Je conditie is weer opgebouwd, het is tijd om je sociale en maatschappelijke taken voorzichtig weer op te pakken. Om goed voorbereid in je werkomgeving terug te keren, bouw je thuis je belastbaarheid gecontroleerd op. Je zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren en je hervat je werk gefaseerd. Daarbij is veel aandacht voor de opbouw van de werkbelasting zoals uren, complexiteit, intensiteit, verantwoordelijkheid en tijdsdruk. Wanneer je (weer) grotendeels of volledig aan het werk bent, ligt de nadruk op het duurzaam integreren van alles wat je geleerd hebt in je werk en privéleven. Hierdoor wordt terugval voorkomen.

Hoe hebben anderen het ervaren

Toen ik bij Yvonne kwam was ik vooral heel erg moe, ik piekerde veel, twijfelde aan alles en mijn hoofd deed het niet meer. Werken lukte op dat moment niet meer en ik vroeg me af of ik in mijn huidige functie nog wel op mijn plek was. Ik ben heel blij dat ik via mijn werkgever Yvonne als coach kreeg. Ze heeft me geholpen om door deze lastige periode heen te komen en ik heb ontzettend veel geleerd. Ik sta nu anders in het leven en doe de dingen nu ook anders. Toen ik voldoende hersteld was om weer te re-integreren heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om een andere functie binnen onze organisatie te gaan doen en daar ben ik nog steeds heel blij mee. Yvonne is een prettige gesprekspartner, ze luistert goed, denkt met je mee en houd je soms een spiegel voor. Dat was precies wat ik nodig had.

Petra, 39

Ik kwam bij Yvonne omdat ik niet meer happy was in mijn werk. Er speelde veel in mijn leven en ik was het overzicht van wat ik nou eigenlijk wilde een beetje kwijt. Doordat Yvonne doorvroeg ontdekte ik dat ik zonder dat ik het zelf door had, al veel spanning had opgebouwd. Het invullen van de vragenlijst met stressklachten heeft goed geholpen om duidelijk te krijgen wat er bij mij aan de hand was en wat ik daaraan kon doen. Yvonne heeft me goed geleerd beter om te gaan met mijn stress. Ik voel me nu veel steviger en rustiger en ben super blij dat ik daarna ook helder heb gekregen waarom ik niet happy was in mijn werk. Daar ben ik mee aan de slag gegaan waardoor er veel is veranderd.

Christine, 48

Hoe werkt het nu verder?

We hebben eerst telefonisch contact om jouw situatie kort te bespreken. Zo kan jij ervaren of ik de juiste persoon ben om jou te helpen en kan ik een inschatting maken van wat nodig is om jou op weg te helpen naar herstel en een gezond energiemanagement.

Ik wil graag begeleiding bij mijn stress- en burn-out klachten

Veelgestelde vragen

Stressklachten of burn-out?

In kranten en tijdschriften worden stressklachten, overspanning of burn-out op één hoop gegooid. Maar er is wel degelijk een verschil en dat heeft te maken met de fase van de ontregeling. Het is een neerwaartse spiraal: van gewoon moe tot burn-out. Dat zie je in het schema hieronder.

 

In de eerste drie fases kun je de vermoeidheid en stressklachten vrij makkelijk de baas door je leefpatroon wat aan te passen. Als je je activiteiten vermindert en meer hersteltijd inbouwt in je dagelijkse leven, ga je je al snel beter voelen. Essentieel is dat je zorgt voor meer rust, ontspanning en vooral: voor meer slaap.

Maar na het eerste kantelpunt is je stress-systeem veranderd. Het is moeilijker om je energie weer op peil te krijgen, want het roofbouwproces houdt zichzelf gaande. Een voorbeeld: je bent moe, maar verhoogde niveaus van stresshormonen houden je wakker. Slecht slapen zorgt ervoor dat je vermoeidheid toeneemt. Daardoor blijft je stresssysteem te veel in de actiemodus staan en blijft slapen een probleem.

Je zit in de neerwaartse spiraal van chronische stress.

Totdat je stresssysteem het opgeeft: het tweede kantelpunt.
Hoe je klachten zijn ontstaan doet er niet meer toe. De hardware hapert. Het is tijd om drastisch in te grijpen (bron: CSR expertisecentrum stress en veerkracht).

Hoe herken ik roofbouw?
 1. Geen zin meer in dingen die je normaal leuk vindt.
 2. Ontspannen gaat steeds moeilijker, je blijft op scherp staan.
 3. Kort lontje, je raakt sneller aangebrand, krijgt eerder ruzie en bent sneller emotioneel. Je incasseringsvermogen is op.
 4. Piekeren, je kunt dingen niet loslaten.
 5. Spanningsklachten zoals hoofdpijn, spierpijn, pijn in de rug of in de schouders. Je spieren zijn te gespannen.
 6. Futloos, na je werk kom je tot niets.
 7. Niet kunnen stoppen. Je hebt de neiging om maar door te blijven werken. Je neemt vaker werk mee naar huis. De resultaten worden daarentegen minder, je werktempo gaat omlaag.
 8. Concentratieproblemen, je dwaalt gemakkelijk af en houdt je hoofd er maar lastig bij. Daardoor maak je meer fouten en vergeet je dingen.
 9. Slaapproblemen; slecht inslapen, niet doorslapen, ’s morgens nog moe als je wakker wordt.
 10. Sneller ziek, je weerstand neemt af en je pakt sneller dat griepje mee.
Wat is de CSR methode?

De CSR-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Roofbouw

De klachten die horen bij overspanning en burn-out ontstaan niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Tijdens dit roofbouwproces krijg je steeds meer lichamelijke en psychische klachten.

Chronisch onvoldoende herstel

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om je in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren.

Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement.

Je raakt ontregeld door het steeds maar ‘aan’ staan

Op zeker moment helpt enkel rust nemen niet meer: dat noemen we overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd. (Vandaar de naam CSR: Chronische Stress Reversal).

Focus op de oorzaak, niet op de symptomen

Het mentale en lichamelijke disfunctioneren leidt vaak weer tot verdere problemen, zowel op het werk als in de privésfeer. Doordat je een kort lontje hebt en weinig veerkracht, krijg je bijvoorbeeld sneller conflicten op je werk. Of je krijgt relatieproblemen, of oude trauma’s spelen weer op. Dit soort afgeleide problemen fungeren vaak als aanmeldingsklacht en – ten onrechte – als focus van de diagnostiek en behandeling.

Psycho-biologische aanpak = effectief en prettig

Op grond van deze uitgangspunten werd de CSR-Methode ontwikkeld. In de coachpraktijk wordt deze benadering niet alleen door de cliënten hoog gewaardeerd (gemiddeld evaluatiecijfer: 8), hij is ook bewezen effectief. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting maakt deel uit van de aanpak.

Wat moet ik doen bij stressklachten en burn-out?

Accepteer dat je tijdelijk offline bent
Accepteer dat je ziek bent en handel daarnaar. Dat is misschien wel de moeilijkste opgave. Je bent immers een doorzetter en het liefst zou je keihard werken aan je herstel. Maar hoe langer je doorgaat met jezelf te forceren, des te langer duurt het herstel.

Voorkom prikkels
Je bent snel overprikkeld. Een concert of gesprekken tijdens een etentje zijn al snel te veel. Indrukken komen keihard binnen en overweldigen je. Vermijd dit soort prikkels dus een tijdje.

Vermijd emotionele belasting
Van het minste of geringste raak je van de kaart. Ga emotionele contacten of situaties uit de weg. Accepteer dat het zo is en vertrouw erop dat dit overgaat naarmate je meer herstelt. Eén van de eerste signalen dat je herstelt is dat je minder somber wordt.

Houd rekening met chaos in je hoofd
Je hersenen werken niet zoals ze zouden moeten: je overziet situaties niet, hebt moeite met keuzes maken en je hebt een geheugen als een zeef.

Zelfs een routineklus als koken kan al belastend zijn. Doe dus één ding tegelijk: maak geen boodschappenlijstjes tijdens het ontbijt en stop geen was in de machine tijdens een telefoongesprek.

Neem geen beslissingen
Dit is geen tijd om beslissingen te nemen. Niet over je werk (baan opzeggen?) en niet over je relatie (scheiding?). Je hebt nu geen helder zicht op de situatie. Stel belastende activiteiten als studeren of afvallen uit. Ook uitdagende dingen: dus even niet op vakantie naar Costa Rica, of gaan trainen voor een marathon.

Schrap taken of stel uit
Zelfs dagelijkse dingen kosten moeite of geven spanning. Dat kunnen normale zaken zijn zoals boodschappen doen. Kan je partner, vriend of familie tijdelijk taken overnemen? Kinderen naar de crèche brengen, zorgen voor je ouders? Maak duidelijke afspraken voor minimaal 2 maanden. En houd je eraan.

Relax voor je naar bed gaat
Schenk extra aandacht aan je avondprogramma. Het is verstandig om ’s avonds op te slomen: dingen doen waarvan je rustig wordt. Maak een avondwandelingetje, lees iets simpels, luister naar fijne muziek. En na 21.00 uur geen beeldschermen, TV of lange telefoongesprekken meer!

Zorg voor voldoende slaap
Hoe beter je slaapt, hoe sneller je herstelt. Heb je problemen met slapen, zorg dan voor een goede slaaphygiëne. Ga op een vaste tijd naar bed. Blijf niet uren hangen voor de tv. Ga tussen de bedrijven door overdag ook regelmatig even rusten. Uitslapen mag en is goed.

Werk aan je herstel
Je lichaam moet bijtanken en leren om weer in de herstelmodus te staan. Wat helpt:

 • Begin de dag rustig en eindig de dag rustig.
 • Zorg voor een regelmatige afwisseling van activiteiten: heb je een tijdje gelezen, ga dan iets met je handen doen.
 • Ga na een fysieke activiteit even liggen.
 • Laat je hoofd tot rust komen na mentale inspanning, liefst in een prikkelarme omgeving.
 • Haast je niet.
 • Je hoeft niet per se iets af te maken en niets hoeft perfect te zijn.

Ik wil graag begeleiding bij mijn stress- en burn-out klachten